MIL • Musik i Linköping

Föreningen Musik i Linköping • MIL

- Är huvudarrangör för Östergötlands Musikdagar
- Delar ut Crusellstipendiet
- Arbetar för musiklivet i Linköping och regionen
- Är en samlande kraft för musikarrangörer

Ditt stöd behövs!

Medlemsavgift 2022: 120 kr, övrig samboende 80 kr
Betalas till Plusgiro 79 24 40 – 0
Betalningsmottagare: MIL

MIL är en ideellt arbetande förening, politiskt och religiöst obunden. MIL arbetar för musiklivets bästa och för att tillvarata publikens intressen. Nuvarande ordförande är Thomas Gundmark.

Kontaktuppgifter

Aktör
MIL • Musik i Linköping
Adress
c/o Dag Karlsson
Ekkällegatan 12
58750 Linköping
Kontaktperson
Dag Karlsson
Telefon
0727262600
Epost
dag.r.karlsson@gmail.com
Användare
Dag   
Hemsida
http://musikdagar.com/foreningen-mil/
Alias
mil
Sociala medier