MAIS

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet.

Vi arbetar tålmodigt och ihärdigt med att förbättra villkoren för Sveriges musikarrangörer både med arrangörsutveckling och genom dialog med statliga myndigheter och andra makthavare. Vi genomför vi regionala arrangörsträffar i samverkan med Kulturens studieförbund och RMS.

De förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1 000 musikarrangörer runt om i landet. I föreningarna finns över 100 000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10 000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

Kontaktuppgifter

Aktör
MAIS
Adress
MAIS
C/o Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Fack 3
Nybrokajen 11
111 48 Stockholm
Kontaktperson
Erik Palm
Telefon
070-247 00 22
Epost
erik@mais.se
Användare
Erik   
Hemsida
http://www.mais.se
Alias
mais
Sociala medier