Links

Här har vi gjort samlingar av länkar till organisationer, upphovsrättsällskap, annan musikbransch på nationell nivå och instanser som utlyser bidrag och stipendier. Helt enkelt en massa bra-att-ha-länkar.

Hjälp med finansiering

Här hittar du länkar till några olika fonder och organisationer som det går att söka bidrag och stipendier ifrån som musikaktör. De flesta bidrag har begränsade ansökningsperioder och vissa villkor måste uppfyllas för att få söka - håll utkik på respektive sida.


Klicka på rubriken för att komma till respektive sida.

Region Östergötland
Region Östergötland utlyser medel för musikaktörer inom vissa ramar. Varje år ges också arrangörsbidrag till lokala arrangörer utanför tätorterna Linköping och Norrköping för att förbättra spridningen av professionella kulturarrangemang.

Fenixfonden
Norrköpings kommun kan bevilja bidrag till företag eller aktör som är en del av – eller samverkar med - det lokala näringslivet på något sätt för att genomföra ett event/möte/arrangemang live i Norrköpings kommun. Det går även att söka medel för en lokal insats som bidrar till att ett externt evenemang eller möte definitivt väljer Norrköping som värdstad.

Linköpings kommuns produktionsstöd
Stöd till ideella föreningar för produktion i framförallt Linköpings kommun. Två ansökningsperioder per år.

Kulturrådet
Utlyser bidrag för t ex musikutgivning (fonogramstöd), samverkan med komponister, bidrag till fria musikgrupper och till musikarrangörer. För musikutgivning ges bidrag två gånger per år.

Konstnärsnämnden
Ger bidrag för främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Musikskapare kan bland annat söka fleråriga arbetsstipendier. 

Stim
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. delar varje år ut stipendier bland sina medlemmar, på 25 000 kr resp 50 000 kr. Stipendiets sökperiod brukar äga rum i augusti-september.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden.

Kreativa Europa
EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.

Created 2022-12-05 Updated 2023-10-12

Skivbolag, förlag, distribution, bokning, PR mm

Du kan välja att ge ut din musik på egen hand och boka dina egna spelningar, eller att samarbeta med en eller flera aktörer som specialiserat sig på olika delar i musikbranschen. Idag finns en mängd olika lösningar, beroende på vad som passar dig och din musik. 


Här har vi samlat länkar till en del av de bolag som jobbar med musikutgivning, förvaltning av rättigheter, bokning av spelningar mm. Det tillkommer ständigt nya och bolag köps ibland upp och eller läggs ner, så ta exemplen som inspiration och sök gärna vidare själv.


Skivbolag:

Skivbolag jobbar med inspelad musik och äger eller licensierar masterrättigheter, vilket är den  specifika inspelningen av en låt. 

Majorbolag är skivbolag som ingår i en global koncern med kontor i många olika länder. Independentbolag - indies - är egna självständiga aktörer, ofta med mindre budget och färre anställda.

Majorbolag i Sverige 

Universal Music
Sony Music

Warner Music

Några exempel på indiebolag i Sverige:

TEN Music Group
Playground Music

Cosmos Music

Today is Vintage
 
YEAR001

[PIAS] Nordic

Almost Religious

Förlag 

Musikförlag jobbar med låtskrivare och skyddar upphovsrätten till deras verk. Musikförlaget kan även stötta låtskrivare med att hitta artister att skriva låtar till, placera musiken i film/tv/reklam mm.

Sony Music Publishing
Universal Music Publishing

Warner Chappell Music

Kobalt

BMG

The Kennel

EKKO Music Rights

Gerhmanns

Distributionsbolag

Hjälper skivbolag att få ut sina artisters musik i skivbutiker och på digitala plattformar. Distributionsbolagen kan också hjälpa till att pitcha låtarna till viktiga spellistor.

Exempel på distributionsbolag:

Sound Pollution
The Orchard

Border Music Scandinavia

Ingrooves

Aloaded

Playground

Aggregatorer

Om du inte jobbar med ett skivbolag som ser till att göra din musik tillgänglig på streamingplattformar, som exempelvis Spotify och Apple Music, så kan en aggregator hjälper dig att få ut din musik. Ersättningsmodellerna ser olika ut. De flesta tar en fast summa varje år per låt/ep/album och betalar ut en royaltysats som kan vara olika hög beroende på hur mycket avgiften är. 

Exempel på aggregatorer:

Distrokid
Record Union

Amuse

Tunecore

CD Baby


PR-bolag

Exempel på fristående PR-byråer som kan åta sig att göra PR för t ex en release. Priserna varierar. Mer info på respektive sida.

Ebba Lindqvist PR
Liza B

Birds Will Sing For You

Knifven PR

Werecki Promotion

Clap Your Hands AB

WeizbyKratz kommunikation

Elefelt PR

Bokningsbolag

Skriver du avtal med ett bokningsbolag så åtar det sig att boka dina konserter och turnéer, förhandla avtal, skriva kontrakt och hitta möjligheter för dig att t ex spel förband åt större akter.

Exempel på bokningsbolag: 

2Entertain
All Things Live
Headstomp
Jubel
LifeLine
Live Nation
Luger
MTA Production
United Stage
Komet Agency
Kulturaktiebolaget

Created 2023-01-16 Updated 2023-02-13

Organisationer och sammanslutningar

Upphovsrättssällskap, intresseorganisationer och nätverk som kan vara bra att känna till.


Stim - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Stim förvaltar den ekonomiska dleen av upphovsrätten för sina medlemmar, som är kompositörer, textförfattare, verkarrangörer och musikförlag. Varje år delar Stim ut stipendier bland sina medlemmar, på 25 000 kr resp 50 000 kr. Stipendiets sökperiod brukar äga rum i augusti-september.


SAMI - Svenska artisters och musikers intresseorganisation. Du som medverkat som musiker på en inspelning som blir spelad offenltigt, i t ex radio och tv, har rätt till ersättning om du är medlem i SAMI. SAMI delar också ut Gärdestadstipendiet varje år, då två unga låtskrivare och sångare får 25 000 kr vardera för sin fortsatta utveckling.

ExMS - Export Music Sweden. Arbetar för att öka musikexportintäkterna till Sverige. Arrangerar bl a delegatresor till olika musikterritorier, som man kan ansöka om att följa med på.

Ifpi Sverige. En organisation för de stora svenska skivbolagen. Finns även på internationell nivå och står för International Federation of the phonographic industry. Det är Ifpi som delar ut musikpriset Grammis. Ifpi delear också ut ISRC-nummer för identifiering ljudinspelningar.

Musikförläggarna. Förening som representerar svenska musikförlag som väljer att ansluta sig. Driver upphovsrättsfrågor och delar varje år ut Musikförläggarnas Pris till kompositörer, låtskrivare och textförfattare.

FST - Föreningen Svenska Tonsättare. Tillvaratar intressen för svenska tonsättare inom konstmusik. Utlyser bl a stipendier och residens till sina medlemmar.

SOM - Svenska oberoende musikproducenter. Sammanslutning för independent skivbolag mm. Arbetar för att skapa bra förutsättningar för independent bolag i Sverige. Arrangerar varje år Manifestgalan och Manifest Talks.

SKAP - Förening för musikskapare och kompositörer. Ingår tillsammans med Musikförläggarna och FST i Stims styrelse för att representera rättighetshavarna. Delar ut stipendier och priser bland medlemmarna.

Svensk Live - riksorganisation för live-arrangörer. 

Indigo - Svensk Lives nätverk för unga arrangörer.

MAIS (Musikarrangörer i samverkan) - samarbetsorgan för riksförbund inom musik.

Svensk Jazz - samlar och stärker jazzlivet i Sverige.

Kungliga Musikaliska Akademien - delar ut Blåsmusikpriset, stipendier mm

Riksförbundet Unga Musikanter - Barn- och ungdomsorganisationer som arrangerar läger, kurser, festivaler mm.

Created 2022-12-05 Updated 2023-01-20