Hjälp med finansiering

Här hittar du länkar till några olika fonder och organisationer som det går att söka bidrag och stipendier ifrån som musikaktör. De flesta bidrag har begränsade ansökningsperioder och vissa villkor måste uppfyllas för att få söka - håll utkik på respektive sida.


Klicka på rubriken för att komma till respektive sida.

Region Östergötland
Region Östergötland utlyser medel för musikaktörer inom vissa ramar. Varje år ges också arrangörsbidrag till lokala arrangörer utanför tätorterna Linköping och Norrköping för att förbättra spridningen av professionella kulturarrangemang.

Fenixfonden
Norrköpings kommun kan bevilja bidrag till företag eller aktör som är en del av – eller samverkar med - det lokala näringslivet på något sätt för att genomföra ett event/möte/arrangemang live i Norrköpings kommun. Det går även att söka medel för en lokal insats som bidrar till att ett externt evenemang eller möte definitivt väljer Norrköping som värdstad.

Linköpings kommuns produktionsstöd
Stöd till ideella föreningar för produktion i framförallt Linköpings kommun. Två ansökningsperioder per år.

Kulturrådet
Utlyser bidrag för t ex musikutgivning (fonogramstöd), samverkan med komponister, bidrag till fria musikgrupper och till musikarrangörer. För musikutgivning ges bidrag två gånger per år.

Konstnärsnämnden
Ger bidrag för främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Musikskapare kan bland annat söka fleråriga arbetsstipendier. 

Stim
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. delar varje år ut stipendier bland sina medlemmar, på 25 000 kr resp 50 000 kr. Stipendiets sökperiod brukar äga rum i augusti-september.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden.

Kreativa Europa
EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.

Skapad 2022-12-05 | Uppdaterad 2023-10-12