Ekonomiskt stöd

Musiknod kan vara medarrangör i arrangemang som på olika sätt kan anses växla upp musiklivet i länet och tillföra något nytt. I en del fall kan vi ge resestöd för dig som antagit till t ex ett internationellt låtskrivarcamp eller en showcasefestival.


Här är några exempel på aktiviteter som Musiknod stöttat:

I november 2022 gav Musiknod som en av flera parter resestöd till Norrköpingsartisten Kid Vicious för att spela på den kanadensiska showcasefestivalen Break Out West.

Hösten 2022 och våren 2023 är Musiknod samarbetspartner till Make the Scenes jazz- och folkmusikkonserter i Wallenbergsalen i Linköping.

Musiknod är också samarbetspartner till showcasefestivalen Future Echoes i Norrköping som pågår den 16-18 februari 2023.

Musiknod har stöttat en ljudteknikerutbildning som genomförts av Sensus och Gaphals på Skylten i Linköping under våren 2023. Deltagarna kom från hela länet.

Musiknod har stöttat Musiken hus i Knäppingsborg, Norrköping, b la genom att ta ett medlemskap under det första halvåret, som vi kan låna ut till östgötska musikentreprenörer och producenter.

Musiknod var medproducent när östgötska artisten ionnalee genomförde tre konserter i Shakespearefabriken i Vadstena den 16-18 augusti 2023.

Vi var samarbetspart till Festival of the Midnight Sun I Linköping den 1-2 september, där ett flertal östgötska akter kunde få spela.

Skapad 2023-01-16 | Uppdaterad 2023-09-13