Foto: Alexander Vibeck
Kvar i stan Music Camp 22-24 april 2022

Låtskrivarcamp

På låtskrivarcamp sammanförs låtskrivare, musikproducenter och ibland artister i teams och skapar musik till specifika sammanhang. 


Att delta i camps är en möjlighet att utvecklas som låtskrivare/producent och att utöka sitt nätverk. Syftet är förstås också att öka chansen att få sina låtar upplockade och utgivna av skivbolag/förlag/artister, för att få inkomster och nya karriärmöjligheter.

Musiknod har tillsammans med Sensus och Skylten i Linköping, stöttat två låtskrivarcamps som producerats av Kvar i Stan Music. Ett hösten 2021 och ett våren 2022, det senare med K-poptema. Under campen deltog låtskrivare från Norrköping, Linköping och Motala.

Musiknod stöttade låtskrivarcampet Peking Prod-a-thon i Norrköping i mars 2023, med Norrköping, Linköping och Motala. Campet arrangerades av Rusty Label och stöttades också av Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland.

Musiknod stöttade campet SITS - Staying In The Studio - för kvinnliga och ickebinära musikskapare, som arrangerades i samverkan med Sensus på Skylten den 22-23 april. 

I samarbete med Koppla Mgmt och Musikens hus i Knäppingsborg, Norrköping, genomfördes ett låtskrivarcamp den 2 december.

Skapad 2022-12-04 | Uppdaterad 2023-12-13