Om Musiknod

Frågor och svar

Vad gör Musiknod? Vilka står bakom projektet? Här hittar du svar på några vanliga frågor.


Vad är Musiknod? 

Musiknod är ett projekt inom Östgötamusiken, som pågår mellan hösten 2020 och hösten 2023. Syftet med Musiknod är att skapa en plattform för musikskapare i länet, som stöttar och utvecklar musikbranschen i hela Östergötland med målet att uppnå större samverkan mellan olika aktörer.  

I projektets arbetsgrupp sitter representanter från Östgötamusiken, Norrköping och Linköpings kommun, studieförbunden, Linköpings Universitet, Svensk Live samt Riksteatern Östergötland. 

Projektet får ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd samt Region Östergötland.

Vad gör Musiknod? 

Musiknod stöttar det professionella och semiprofessionella musiklivet med olika insatser. 

Några huvudinriktningar är: 

  • Utbildning/kompetensutveckling - t ex föreläsningar och kurser 
  • Nätverkande - t ex i form av låtskrivarcamps 
  • Synliggörande - genom t ex kurerade spellistor, marknadsföring, arrangerande av showcase 
  • Finansieringsstöd - till arrangörer, med särskild uppmuntran till nya musikaliska möten, till vissa resor som möjliggör musikaliskt utveckling för artister/kompositörer mm

Insatserna görs i samarbete med andra parter inom musiklivet.

Musiknod tillhandahåller även webplatsen Musiknod.se där östgtöska musiker, låtskrivare, producenter, arrangörer, ljudtekniker, PR-byråer, studior, skivbolag mm kan registrera sig, för att hitta varandra och bli mer tillgängliga för andra. Genom att registrera dig och lägga upp din egen sida gör du också oss medvetna om att du är verksam i Östergötland. 

På sajten hittar du också nyheter, information och länkar som kan vara till nytta för dig som helt eller delvis jobbar med musik i någon form.

Vad gör Musiknod inte? 

Musiknod är inte ett skivbolag och ger alltså inte ut musik. Musiknod är heller inte en fond som det går att söka pengar ur. Däremot kan vi vara med och stötta aktiviteter och verksamheter som gynnar det professionella musiklivet i länet. Har du idéer så hör av dig: info(at)musiknod.se 

Vad menas med det “professionella musiklivet”? 

Med professionell utövare menar vi att du försörjer dig helt eller delvis på musikrelaterade uppdrag eller att du, om du är musiker, har en högre konstnärlig utbildning inom ditt område. 

Vi tar avstamp i Region Östergötlands definition av professionella, yrkesutövande kulturskapare: https://www.regionostergotland.se/contentassets/05e941c15abf4ddab3c1d2933ecb95fe/region-ostergotlands-definition-av-professionella-yrkesverksamma-kulturskapare.pdf

Musiknod vänder sig också till det semiprofessionella musiklivet, vilket kan innefatta dig som står på tröskeln till att kunna arbeta professionellt, men ännu inte har tagit steget fullt ut, eller att du har en viss musikverksamhet, som du vill utöka.

Skapad 2023-01-13 Uppdaterad 2023-05-25